AWR: Oriya / Odia ଓଡ଼ିଆ

India, ଓଡ଼ିଆ (Oriya)

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Apr 01: “ବିଶ୍ଵାସର ପିତା - I ” 105.4 MB Black-down-arrow Download
Blank Mar 31: “ଜଳପ୍ଲାବନ ଅବସାନ” 105.4 MB Black-down-arrow Download
Blank Mar 30: “ଈଶ୍ବରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଶକ୍ତି” 106 MB Black-down-arrow Download
Blank Mar 21: “ସୃଷ୍ଟିର କାହାଣୀ” 105.6 MB Black-down-arrow Download
Blank Mar 20: “ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଷ୍ଟତା ” 105.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Mar 19: “ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ -II” 105.6 MB Black-down-arrow Download
Blank Mar 18: “ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ -I” 105.5 MB Black-down-arrow Download
Blank Mar 17: “ସଂଘର୍ଷ II” 105.5 MB Black-down-arrow Download
Blank Mar 16: “ଖସଂଘର୍ଷ ” 105.6 MB Black-down-arrow Download
Blank Mar 15: “ ଜୀବନ -ପ୍ରଦାନ ବାକ୍ୟ” 105.6 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4